Hướng dẫn

1. Đăng ký tài khoản

Truy cập trang chủ, lựa chọn chức năng “Đăng ký”. Tại đây người dùng điền các thông tin cá nhân sau đó nhấn “Đăng ký tài khoản” để khởi tạo tài khoản.

2. Đăng nhập

Sử dụng tài khoản và mật khẩu đăng ký tại bước 1 để đăng nhập vào hệ thống.

3. Tham gia thi

Truy cập trang chủ, lựa chọn cuộc thi để tham gia.

            

4. Làm bài thi

Thí sinh tích chọn vào đáp án mà mình cho là đúng để trả lời. Khi trả lời xong tất cả các câu hỏi, thí sinh nhất nộp bài để trả lời thêm câu hỏi phụ.

5. Xem kết quả bài thi

Sau khi đã làm bài xong, nhấn vào mục chi tiết để xem bài thi của mình.